Konak Mutlu Son Masaj Hale

salonu, yenidoğan bebeklerde işitme problemlerinin tespitine izin veren bir testtir. Konak mutlu son masaj İşitme kaybı, doğumda yaşanabilecek yaygın durumlardan biridir. Anlaşılamayan veya anlaşılması zor olan bebeklerde erken teşhis yapılamadığında konuşma ve dil gelişimine rağmen zihinsel gelişimden olumsuz yönde etkilenebilir. Konak mutlu son masaj Yenidoğan döneminde işitme kaybı olasılığı binde yaklaşık 1-3’tür. Bu oran yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalması gereken bebek sayısından daha yüksektir. Konak mutlu son masaj . Bebeklerde işitme kaybının çeşitli nedenleri olabilir. Bu faktörler bebekte ise bebeğin işitme kaybı açısından risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yenidoğan bebeklerde erken işitme kaybını belirlemek için, tüm bebeklere doğumdan sonraki 24 saat içinde işitme tarama testi yapılabilir. Bunun için uygulanan testler; Bu testler birlikte uygulanabilir veya ayrı olarak uygulanabilir. Uyarılmış otoakustik emisyon taramasında iki farklı test yapılır. Bunlar TEOAE ve DPOAE testleri şeklinde uygulanır. İki test başarıyla uygulanmış olmasına rağmen, TEOAE’nın uygulanması diğerinden daha kolaydır. Bu testin süresi daha kısa. Bu test aynı zamanda en düşük işitme kaybının tespitine de izin verir. EOAE testinde bebeğin dış kulak kanalına bir lastik tıkaç yerleştirilir. Bu test sadece birkaç dakika sürer. Bununla birlikte, dış kulakta ya da orta kulakta ya da başka molozlarda sıvı birikmesi durumunda, test sonucu etkilenir. ABR testi sırasında elektrotlar bebeğin cildine yerleştirilir ve işitme kaydedilen dalgalar aracılığıyla değerlendirilir. Bu testler sırasında bebekler hareketsiz durmalıdır. Bu nedenle, daha başarılı sonuçlar elde etmek için testler uyku saatlerinde yapılır. Doğumdan en az iki kez yapılan EOAE testini geçemeyen bebekler ABR için derhal test edilmelidir. Ancak, bebeklerde işitme kaybı için risk faktörleri varsa, ABR testi beklemeden yapılmalıdır. Bebekler için önceden bir işitme testi yoksa, test süresi önemli değildir. Testler her zaman uygulanabilir. Yenidoğan bebekler, kulaklara verilen belli bir şiddet şiddetindeki seslerle veya duyamayacakları beyin dalgalarıyla ölçülür. Test çok kolay yapılır ve bebeğe zarar vermez. Bu testlerin sonuçlarının güvenilirliği% 97 olarak kabul edilmiştir. Bebekler doğduktan sonra, 24 saat boyunca eve dönmeden önce hastanede bir işitme tarama testi yapılmalıdır. Bu test hastanede yapılmazsa, en yakın sağlık tesisinde uygulanabilir. Bu testlerin erken döneminde yapılan araştırmalar ve işitme kaybı tespit edilirse, işitme ve iletişim sorunları ile kullanılacak işitme cihazları en aza indirilebilir. Bununla birlikte, erken işitme tarama testleri daha sonra yapılabilir. Yenidoğan bebeklerde rutin kan tarama testlerinde saptanabilen hipotiroidi hastalıkları insidansı yüz binde 10-30 arasındadır. Bebeklerde işitme kaybı sıklığı binde 1-3’tür. Bu nedenle, bebeğe erken bir aşamada tanı koymak önemlidir, çünkü bebeklere alınacak önlemlerle tedavi edilmesi mümkündür. Yenidoğan bebeklerde işitme taraması testi yapılmalıdır.