İzmir Bayraklı Mutlu Son Masaj Uzel

Sağlığa birçok faydası bulunan masaj terapilerinde uygulanan tekniklerden büyük bir bölümü doğudan gelmiş olmasına rağmen tüm Dünya’ya tanıtan batılılar olmuştur. İzmir bayraklı mutlu son masaj Popülerliğini son 60 yılda iyice arttırmış olan bu terapiler yine batılıların katkısı ile tanınmış ve büyük kitlelere yayılması mümkün olmuştur.

Günümüzde en sık kullanılan ve İsveç terapi yöntemi diye bilinen Klasik masaj terapileri, 19. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve karakteristik manipülasyonları olan öfleraj (sıvazlama), petrisaj (yoğurma), friksiyon (baskı), perküsyon (vurma) ve vibrasyon (titreşim) gibi tekniklerin tanımlanması ile son halini almış ve bu gibi terapilerin temelini oluşturmuştur. Bayraklı mutlu son masaj Bu beş temel hareket günümüzde dahi geliştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca uygulanmakta olan bütün terapilerin temelinde bu beş hareket yatmaktadır.

Batı medeniyetinde doğmuş olan masaj terapilerinin aksine uzak doğuda doğmuş olan terapilerde düşünce, ruh ve beden üçgeni arasındaki uyumu koruma ve arttırmak amaç edinilmiştir. İzmir bayraklı mutlu son masaj . Spiritüel nitelikleri açısından ağır basan bu terapiler M.Ö. 3000’li yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve ciddi faydalar sağladığından dolayı hala büyük bir talep görmektedir.